contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Reggio-Emilia-Piazza-San-Prospero-a24690102.jpg

Värderingar

Delaktighet, utveckling, respekt och ansvar.

Vår värdegrund tål att stå på

Vy över staden Reggio Emilia, säte för pedagogiken med samma namn.

Vy över staden Reggio Emilia, säte för pedagogiken med samma namn.

Vi inspireras av tankarna hos pedagogerna i Reggio Emilia, fast på vårt eget vis.
De värden som vi strävar att leva efter i vardagen är delaktighetutvecklingrespekt och ansvar. Dessa värden skall synas överallt inom våra väggar – i miljön, verksamheten, organisationen och förhållningssättet mellan oss alla - barn, föräldrar och pedagoger.