contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Utomhus

Utomhus är det nya inne

Den kallaste årstiden är vi ute så mycket det går medan vi nästan jämt är ute när det blir varmare. Alla barn utom 1-åringarna går på utflykt varje vecka. De mindre går på "reppromenad” och de äldre åker med kommunala färdmedel till parker, skogen och museer. Vi har en stor fin gård anpassad för både stora och små barn.

IMG_2965.JPG