contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

utsikt mosebacke 1884.jpeg

Historia


Barnkrubba. Daghem. Förskola!

Utsikt över Mosebacke Torg anno 1884

Den 1 maj 1873 skrevs de fem första barnen in på Katarina Barnkrubba, föregångaren till vår förskola, på Stora Bondegatan 23A på Södermalm i Stockholm.Barnkrubban startades av kyrkoherde Landqvist, som bekymrade sig för de fattiga barnens situation när deras föräldrar arbetade. Deras omsorg hade fram tills dess främst skötts i oorganiserad form av äldre syskon och grannar. Tack vare givmilda församlingsmedlemmar kunde barnkrubbans verksamhet bekostas. 

Östgötagatan norrut från Östgötagatan, från förra sekelskiftet. 

1875 flyttade barnkrubban till Nytorgsgatan, 1889 till Stadsträdgårdsgatan och landade slutligen på Östgötagatan 1896. Med tiden minskade trevnaden i huset; väggarna sprack och brustna avloppsrör i källaren spred en stank i huset. Kyrkoherden fann en lämplig i Kapellgränd 9 och 1914 var prinsessan Ingeborg gäst när barnkrubban invigdes. I lokalerna fanns Katarina barnkrubba och småbarnskrubba, med 79 barn i åldrarna tre till sju fördelade på två jungfrur, samt en småbarnskrubba med 56 barn med spädbarn till treåringar och ytterligare två anställda jungfrur. 

1964 förändras inte bara Stockholms och Söders stadsbild. Pedagogiken börjar leta sig in i verksamheten och barnkrubban blir ett daghem, i ideell förening med två andra; Katarina Västra och Södra förskolor. Verksamheten är fortfarande styrd av kyrkan, men en modernisering är påtaglig.

Roddargatan - som den såg ut 1968.

2 maj 2005 delas Katarina barnstugeförening i två och Mosebacke Förskolor startar på Roddargatan 6, bara ett stenkast från Kapellgränd. Sedan dess är vi en förskola för alla, med engagerade pedagoger som sätter barnen i fokus.

 

 
Vi vill lära oss av vår historia och bygga en förskola där olikheter blir en tillgång och en grund för vår demokratiska syn. Det finns nämligen alltid något nytt att lära sig - och det är just det arv vi vill lämna efter oss.