contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

2013-03-31 17.41.16-2.png

Föräldrarna

För att tillsammans fostra våra barn behöver föräldrar och pedagoger samarbeta och hjälpas åt.

Utflykt med Fiskarbarnen. Att mamma och pappa följer med är alltid uppskattat.

Utflykt med Fiskarbarnen. Att mamma och pappa följer med är alltid uppskattat.

 

 

 

Föräldrar och familj är alltid välkomna på Mosebacke Förskolor, liksom idéer och synpunkter som kan göra livet ännu roligare och än mer intressant för våra barn.

För att tillsammans fostra våra barn behöver föräldrar och pedagoger samarbeta och hjälpas åt.
Föräldrar ges möjlighet att under föräldramöten diskutera frågor kring exempelvis genus, ekologi, mat, och leksaker.
Däremellan kan Mosebackeföräldrar följa det spännande livet på förskolan på respektive avdelnings bloggar.