contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Dokumentation

IMG_5143.JPG

 

En bild säger allt

 

Vi använder oss av digitala medel för att dokumentera och följa upp barnens lärande. Dokumentationen är tillgänglig för alla intresserade.

Varje fredag skriver pedagogerna i avdelningens blogg, som fungerar som ett veckobrev. Där beskriver vi viktiga och spännande händelser under veckan som varit.

Alla barn har en egen pärm som kontinuerligt fylls på och som tas hem som minne av barnens förskoletid.

Varje termin utformar förskolechefen också ”Dagis Nyheter” med kalendarium och övergripande information till föräldrarna och på avdelningarnas anslagstavlor finns veckans planering, matsedel och annan viktig avdelningsinformation.